آخرین خبرها
خانه / برنامه ارائه دروس سه ساله (شش نیم‌سالی) رشته شیعه‌شناسی سطح سه

برنامه ارائه دروس سه ساله (شش نیم‌سالی) رشته شیعه‌شناسی سطح سه

آخرین تغییر برنامه ارائه دروس: ۹۳/۱۰/۰۱

نیمسال ۱
ردیف عنوان درس کد درس در سامانه ارزش درس (ساعت) نوع درس منبع آموزشی پیش‌نیاز
۱ مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع ۳۲ نظری
۲ امامت و ولایت ۱ (امامت عامه) ۶۴ نظری
۳ منابع تفکر شیعی ۳۲ نظری
۴ عربی معاصر ۶۴ نظری
۵ شیعه در جهان امروز ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
جمع ساعات ۲۲۴
نیمسال ۲
ردیف عنوان درس کد درس در سامانه ارزش درس (ساعت) نوع درس منبع آموزشی پیش‌نیاز
۱ امامت و ولایت ۲ (امامت خاصه) ۶۴ نظری امامت و ولایت ۱ (امامت عامه)
۲ منابع تفکر سنی ۳۲ نظری منابع تفکر شیعی
۳ انگلیسی عمومی ۶۴ نظری
۴ شناخت سهم شیعه در علوم و تمدن اسلامی ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
جمع ساعات ۱۹۲
نیمسال ۳
ردیف عنوان درس کد درس در سامانه ارزش درس (ساعت) نوع درس منبع آموزشی پیش‌نیاز
۱ رجال و درایه ۶۴ نظری
۲ شناخت اجمالی فرق اهل سنت با تأکید بر وهابیت ۳۲ نظری
۳ فرق شیعه ۶۴ نظری مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع
۴ شعائر و آداب و رسوم شیعه ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
۵ مرجعیت، روحانیت و حوزه‌های علمیه شیعه ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
جمع ساعات ۲۲۴
نیمسال ۴
ردیف عنوان درس کد درس در سامانه ارزش درس (ساعت) نوع درس منبع آموزشی پیش‌نیاز
۱ انگلیسی تخصصی ۶۴ نظری انگلیسی عمومی
۲ حکومت از دیدگاه شیعه ۳۲ نظری امامت و ولایت ۱ و ۲
۳ جامعه شناسی شیعه ۳۲ نظری
۴ نقاط مورد هجوم در عقاید و فرهنگ شیعه ۳۲ نظری
۵ حکومت‌ها، نهضت‌ها و جنبش‌های شیعی ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
جمع ساعات ۱۹۲
نیمسال ۵
ردیف عنوان درس کد درس در سامانه ارزش درس (ساعت) نوع درس منبع آموزشی پیش‌نیاز
۱ اخلاق و عرفان ۳۲ نظری
۲ آداب مناظره ۳۲ نظری
۳ روابط شیعیان با اهل سنت و بالعکس ۶۴ نظری
۴ مهدویت ۳۲ نظری امامت و ولایت ۱ و ۲
۵ جغرافیای شیعه ۳۲ نظری – مطالعه‌ای شیعه در جهان امروز
۶ شناخت اجمالی مذاهب فقهی اهل سنت و تاریخچه پیدایش آنها ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
جمع ساعات ۲۲۴
نیمسال ۶
ردیف عنوان درس کد درس در سامانه ارزش درس (ساعت) نوع درس منبع آموزشی پیش‌نیاز
۱ مسائل جدید کلامی ۴۸ نظری
۲ موضع شیعه در مباحث اندیشه‌ای معاصر ۴۸ نظری حکومت از دیدگاه شیعه با تأکید بر نظریه ولایت فقیه- مسائل جدید کلامی
۳ شیعه و تقریب بین مذاهب ۳۲ نظری روابط شیعیان با اهل سنت و بالعکس
۴ مکاتب و جریانات فکری مهم شیعه در طول تاریخ ۳۲ نظری
۵ شیعه در آثار مستشرقان ۳۲ نظری – مطالعه‌ای
جمع ساعات ۱۹۲

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*