آخرین خبرها
ورود به کلاس‌های آنلاین

توجه    توجه

لطفا جهت تکمیل اطلاعات پروفایل خود به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

کلیه امور آموزشی از این پس از طریق سامانه انجام می گیرد و در صورت نقص اطلاعات شما، فعالیت های آموزشی و پژوهشی با مشکل مواجه می گردد:

http://reg.mtamini.ir

دانش پژوهان گرامی

لطفا با مراجعه به نشانی زیر آئین نامه های آموزشی را به دقت مطالعه فرمایید. ملاک عمل مرکز در قبال شما عزیزان، آئین نامه های ابلاغی مرکز مدیریت می باشد. (مواد 13، 14، 15، 21، 28 و 29 بسیار مهم می باشند)

در صورت بروز مشکل ناشی از عدم آگاهی نسبت به آئین نامه، مرکز پاسخگو نخواهد بود.

http://mtamini.ir/?cat=5